Welkom op de site van het Monument voor Jonge Verkeersslachtoffers

Comite van aanbeveling

 

Leden

Prof. Ir. J.L. de Kroes Voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers
Mr. W.R. Ligtvoet Burgemeester gemeente Nuenen C.A.
Dr. C.R. van den Hoogenband Ongevals-Chirurg en hoofd medische staf P.S.V.
Dhr. Arjen Robben Profvoetballer bij P.S.V. en het Nederlands Elftal
Dr. A.J.W. Boelhouwer Lid Tweede Kamer PvdA
Mevr. J.R.H. Maij-Weggen Commissaris van de Koningin Noord-Brabant

Prof.Ir.J.L. de Kroes

Voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers

Motivatie

Het Wegverkeer is veel onveiliger dan de andere transportsoorten als lucht- en scheepvaart en spoortransport. Dit is navrant omdat het wegverkeer in principe veel veiliger zou kunnen zijn dan die anderen. Het wegverkeer is nu zo onveilig dat ieder van ons een grote kans loopt om of gedood of zwaargewond te worden op de weg of dat een of meer van onze naaste familieleden of vrienden dat wordt. De Wereld Gezondheids Organisatie rekent het wegverkeer tot de tien ernstigste oorzaken van dood of verminking!

Bij die ander transportsoorten is de zorg voor de veiligheid in handen van krachtige organisaties, die bij falen stevig worden aangesproken door nationale en internationale overheden. Aan het wegverkeer neemt een ieder deel voor eigen rekening en risico. Aanspreken en verhaal is slechts mogelijk als een verkeersdeelnemer een overtreding begaat.

Verbetering van de verkeersveiligheid is slechts mogelijk als wij allen ons verantwoordelijk voelen voor de tragedies op de weg, niet alleen als individu, maar ook collectief. Het zijn uiteindelijk onze wegen waarop de botsingen plaats vinden en indirect door ons aangestelde autoriteiten keuren onze auto?s, verlenen ons vergunning om met een gemotoriseerd voertuig aan het verkeer deel te nemen, stellen verkeersregels vast en handhaven die.

Deze individuele en collectieve verantwoordelijkheid vraagt een cultuuromslag, waardoor wij ook de slachtoffers van de botsingen op de weg als onze slachtoffers moeten beschouwen. De familieleden en vrienden van de doden en de zwaargewonden hebben ook veel levensgeluk verloren. Wij moeten hen ook tot de slachtoffers, onze slachtoffers rekenen.

Wij moeten hen troosten, hen helpen met het verwerken van hun leed. Wij kunnen dit bijvoorbeeld door het oprichten van monumenten, waar de slachtoffers individueel of collectief kunnen worden herdacht. Het monument in Nuenen is voor de nagedachtenis van jonge slachtoffers. Voor jonge mensen is het verkeer de grootste oorzaak van dood en blijvende verminking.. Er is grote behoefte aan herdenkingen door de getroffen gezinnen, schoolklassen en jeugdverenigingen.

Op initiatief van de familie Alfrink en in samenwerking met de gemeente Nuenen, vrienden en sympathisanten wordt dit monument verwerkelijkt. Dit zal de jeugdige slachtoffers en hun familie en vrienden het gevoel geven dat de samenleving als geheel zich hun lot meer aantrekt dan voorheen. Het begin van de cultuuromslag is er.
Website http://www.verkeersslachtoffers.nl

 

Mr. W.R. Ligtvoet
Burgemeester gemeente Nuenen C.A.

Dr. C.R. van den Hoogenband
Ongevals-Chirurg en hoofd medische staf P.S.V.

Motivatie

Als ongevalschirurg wordt je helaas van tijd tot tijd geconfronteerd met ernstige verkeersslachtoffers. Al is deze problematiek op zich al ernstig, de situatie wordt vaak nog emotioneler indien het jonge mensen betreft die overlijden. Het afbreken van een jong en vaak veelbelovend leven roept emoties op bij familie, vrienden, maar zeker ook bij de behandelaars. Vaak wordt geroepen dat het leven doorgaat maar het lijkt toch goed om eens stil te staan bij al het verdriet dat opgeroepen wordt bij het overlijden van met name jonge mensen. Om ons daarover te bezinnen lijkt het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan deze mensen een goede zaak.

 

 

Dhr. Arjen Robben

Profvoetballer bij o.a. P.S.V. en het Nederlands Elftal

Motivatie

Als jonge voetballer sta je nauwelijks stil bij het feit dat zo’n carrière wel eens wreed beëindigd kan worden. Je hebt net zoals alle andere jongens van mijn leeftijd een heel leven voor je en jij en je omgeving verwachten daar heel veel van. Toch is het goed om je te realiseren dat zoiets ook maar betrekkelijk is als je dat afzet tegen een plotselinge beëindiging van het leven door een verkeersongeval. Het is dan voor de familie, vrienden en schoolmakkers vaak een zeer ingrijpende gebeurtenis die zijn sporen nalaat en een enorme wissel op de toekomst trekt. Het lijkt goed om in deze bruisende wereld eens stil te staan bij de relativiteit van het leven in het kader van zo’n vreselijke gebeurtenis. Een monument ter overdenking is hiervoor een zeer geschikt object.

 

 

Dr. A.J.W. Boelhouwer


Lid Tweede Kamer PvdA

Motivatie

Net als velen heb ik een aantal malen in mijn leven te maken gehad met al het leed dat ontstaat ten gevolge van verkeersongelukken. Toen ik op de lagere school zat verongelukte een van mijn klasgenoten. Tijdens mijn studententijd kwam een van mijn beste vrienden ten gevolge van een verkeersongeluk om het leven, en ook later ben ik veel te vaak in mijn directe omgeving geconfronteerd+met de ernstige gevolgen van verkeersongevallen. En iedere keer weer was de impact die dat op mij had enorm.

Als lid van de Tweede Kamer en deel uitmakend van de commissie Verkeer en Waterstaat heb ik ineens heel andere mogelijkheden om het leed dat dagelijks door het verkeer wordt aangericht aan de orde te stellen dan dat ik tot nu toe in mijn leven had.

Al eerder had ik als Brabants gedeputeerde te maken gehad met bermmonumenten, opgericht door nabestaanden van verkeersslachtoffers. Die monumenten zijn onder+andere een middel om het leed te verwerken, om stil te staan bij het gevaar van+het verkeer en om de aandacht van velen voor de zinloosheid van verkeersongelukken te kunnen vestigen.

Daarom voelde ik mij bijzonder aangesproken toen ik werd gevraagd om mijn invloed mede aan te willen wenden voor het tot stand komen van een monument voor jonge verkeersslachtoffers zoals dat nu in Nuenen in voorbereiding is. Ik hoop zelfs dat dit monument na realisering een vervolg krijgt in een vaste dag waarop een keer per jaar iedereen in Brabant een moment stil staat bij al het leed dat het verkeer dagelijks aanricht.

 

 

Mevr. J.R.H. Maij-Weggen


Commissaris van de Koningin Provincie Noord-Brabant

Motivatie

Nederland telt circa 1000 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar. Ook onze provincie Noord-Brabant moet jaarlijks vele verkeersslachtoffers betreuren waaronder heel wat jongeren. Voor ouders, familie en vrienden is het plotseling verlies door een verkeersongeval een traumatische ervaring die veel leed veroorzaakt in eigen kring.

Een monument voor de slachtoffers is een heel goed initiatief om hiervoor aandacht te vragen. Een dergelijk monument roept bovendien iedereen op om voorzichting te zijn in het verkeer. Daarom steun ik dit goede initiatief.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Monument voor Jonge Verkeersslachtoffers

Thema door Anders Norén